Sukladno EU direktivi – Directive 98/6/EC stavkom 2. INDICATION OF THE ‘PRIOR’ PRICE je za web trgovce propisana obveza prikazivanja prethodne i akcijske cijene proizvoda pri ispisu narudžbi tj. računa.

Web trgovci koristite različite platforme za svoje internet trgovine, a svaka od njih ima uređeno prikazivanje akcijskih cijena na svojstven način. Pri online kupovini tako poznajete internetsku cijenu proizvoda i akcijsku cijenu proizvoda. U nastavku ćemo predstaviti kako to možete pravilno i u skladu s europskom direktivom prikazati na računima izdanima u sustavu e-racuni.hr.

Uvođenjem sniženja tj. akcije, proizvod u trgovini mora sadržavati podatak o trajanju takve akcije, ali i sljedeće podatke koji se ispisuju na dokumentima za kupce:

 • redovna cijena (najnižja prethodna cijena u zadnjih 30 dana)
 • sniženje (u % ili iznosu)
 • akcijska cijena

Prilikom uvoza narudžbe kupca u internet aplikaciju e-racuni.hr  ne rade sve platforme na isti način stoga nije isključena mogućnost da platforma na kojoj se nalazi vaša internet trgovina ne šalje sve prethodno navedene obavezne podatke za ispis dokumenta, a što znači da se uvozi samo podatak o akcijskoj cijeni.

U te svrhe smo u sustavu e-racuni.hr pripremili rješenje. Omogućujemo prilagodbu ispisa dokumenta za kupca. Dvije su mogućnosti:

 1. Kao redovna cijena uzima se najniža prodajna cijena u zadnjih 30 dana, a popust se izračunava na temelju akcijske cijene uvožene s narudžbom kupca iz internet trgovine.
 2. Kao redovna cijena uzima se zadnja prodajna cijena, a popust se izračunava na temelju akcijske cijene uvožene s narudžbom kupca iz internet trgovine.

Prva mogućnost je primjenjiva kod svih web trgovaca koji možete ispuniti uvjete u skladu s EU direktivom (article 6a) i imate u prodaji artikal kojeg prodajete minimalno 30 dana.

Druga mogućnost primjenjiva je kod web trgovaca čija je roba predmet iznimaka koje dopušta direktiva i na koje se ne primjenjuje minimalno razdoblje od 30 dana. U takve se iznimke ubrajaju web trgovci koji prodajete brzo pokvarljivu hranu, prodaja novih proizvoda ili postupno sniženje cijena.

U nastavku članka korišten je izraz redovna cijena, a odnosi se na cijenu iz prve ili druge točke tj. cijena iz šifrarnika artikala ukoliko je najniža cijena – zadnja cijena.

Prilagodba ispisa moguća je izradom predloška po mjeri i dodavanjem bookmark-a koji izračunavaju % popusta na temelju redovne cijene i dane akcijske cijene te ga ispravno prikazuju na ispisu računa.


Izračun je potreban u slučaju ako poslužitelj internet trgovine na narudžbi kupca ne proslijedi podatak o redovnoj cijeni artikala i postotku ili iznosu sniženja već samo konačnu akcijsku cijenu.


Na primjeru u nastavku prikazan je artikal i njegova redovna cijena u aplikaciji e-racuni.hr:

WebShop_Sale

Šifrarnik artikala između internet trgovine i aplikacije e-racuni.hr mora biti usklađen. Šifra artikla u programu je  tako identična šifri tj. SKU artikla u internet trgovini, dok svi artikli u programu moraju imati upisanu odgovarajuću redovnu cijenu.

Po uvozu narudžbe kupca iz internet trgovine ispostavljate račun za taj isti artikal, dok samim ispisom po mjeri možete prikazati konačnom kupcu sve obavezne podatke na dokumentu: redovnu cijenu prije sniženja, postotak snjiženja i akcijsku cijenu.

WebShop_Sale_1

Dodatni bookmark-i za uređivanje predloška po mjeri za web trgovce

Pripremili smo popis bookmark-a koje je potrebno primjeniti pri izradi predloška za ispis računa kako bi se na računu ispisale redovne cijene prije snjiženja, postotci/iznosi snjiženja i akcijske cijene.

U nastavku je popis bookmark-a koje moraju primjeniti web trgovci, a za koje se sniženje izračunava iz najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana.

Dodatni bookmark-i za tablicu sa stavkama:

 • ArtPriBySubtToVATAndPricTypeWLowSalPri – Bookmark ispisuje najnižu prodajnu cijenu artikla u zadnjih 30 dana (ista već uključuje moguće sniženje)
 • ItemsActionDiscWithLowestSalesPrice – Bookmark izračunava i ispisuje % popusta između najniže prodajne cijene tog artikla u zadnjih 30 dana i akcijske cijene (uvožena iz internet trgovine)
 • ItemsActionDiscWithoutDecWithLowSalPri – Bookmark izračunava i ispisuje % popusta između najniže prodajne cijene tog artikla u zadnjih 30 dana i akcijske cijene (uvožena iz internet trgovine) zaokruženo, bez decimala
 • ItemsArticleCachedBool – Bookmark vraća vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome jeli stavka na računu artikal iz šifrarnika (0)  ili ručno dodana opisna stavka (1)

Dodatni bookmark-i za ispis ukupnih vrijednosti – rekapitulacija:

 • ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLowSalPri – Ukupan iznos bez popusta, u obzir se uzima izračunata najniža prodajna cijena u zadnih 30 dana. Ako u tom razdoblju nema ostvarene prodaje, uzima se prodajna cijena iz šifrarnika artikala.
 • ActDiscAmDiscByPricTypeWithLowSalPrice – Ukupan iznos popusta svih stavi, popust se izračunava na temelju najnižje prodajne cijene u zadnjih 30 dana i akcijske cijene uvožene iz internet trgovine.

Popis bookmarka koje moraju primjeniti web trgovci za koje je sniženje izračunato iz zadnje prodajne cijene:

Dodatni bookmark-i za tablicu stavki:

 • ArtPriBySubToVATAndPricTypeWLastSalPri – Bookmark ispisuje zadnju prodajnu cijenu artikla (ista već uključuje eventualno snjiženje).
 • ItemsActionDiscWithLastSalesPrice – Bookmark izračunava i ispisuje % popusta između zadnje prodajne cijene tog artikla i akcije cijene (uvožene iz internet trgovine).
 • ItemsActionDiscWithoutDecWithLastSalPri – Bookmark izračunava i ispisuje % popusta između zadnje prodajne cijene tog artikla i akcije cijene (uvožene iz internet trgovine) zaokruženo, bez decimala.
 • ItemsArticleCachedBool – Bookmark vraća vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome je li stavka na računu artikal iz šifrarnika (0) ili ručno dodana opisna stavka (1).

Dodatni bookmark-i za ispis ukupnih vrijednosti – rekapitulacija:

 • ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLastSalPri – Ukupan iznos bez popusta, u obzir se uzima zadnja prodajna cijena. Ukoliko prodaja nije ostvarena, uzima se cijena iz šifrarnika artikala.
 • ActDiscAmDiscByPricTypeWithLastSalPrice – Ukupan iznos popusta svih stavki, popust  se izračunava na temelju zadnje prodajne cijene i akcijske cijene uvožene iz internet trgovine.

Svi bookmark-i za izradu predloška po mjeri uključujući prethodno navedene bookmarke za ispis dostupni su na sljedećoj poveznici.

Ukoliko pri izradi predloška zatrebate našu asistenciju obratite nam se putem e-pošte na helpdesk@e-racuni.hr.