U programu e-racuni.hr implementirane su potrebne prilagodbe sadržaja obračunskih isprava sukladno Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN 68/2023).

Pravilnikom je propisan obavezni sadržaj isplatnih lista s mogućnošću no ne i obvezom primjene priloženih IP1 i IO1 obrasca. No, pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće odnosno naknade plaće obvezna je primjena obrasca NP1, dok je pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično isplaćene otpremnine odnosno neisplaćene ili djelomično isplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor u obvezi primjena obrasca NO1.

Jedna od izmjena Pravilnika odnosi se na obračun plaće zaposlenika u slučaju prekida radnog odnosa. Uz redovni obračun plaće zaposleniku je obavezno uručiti i obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor shodno članku 82. Zakona o radu i obračun otpremnine na obrascu IO1 odnosno obrascu NO1 u slučaju neisplate/djelomične isplate.

Primjena novosti propisanih Pravilnikom (68/2023) kroz sustav e-racuni.hr

Po izradi i zatvaranju obračuna plaće koja se isplaćuje na raspolaganju je mogućnost odabira ispisa podataka iz obračuna na novi IP1 obrazac odnosno u slučaju neisplate ili djelomične isplate plaće moguć je ispis podataka na novi NP1 obrazac.

Pri izradi obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor i obračuna otpremnine na raspolaganju je i opcija ispisa podataka iz obračuna na obrazac IO1 odnosno u slučaju neisplate ili djelomične isplate dostupan je ispis podataka na novi NO1 obrazac.

Za izradu obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor zaposleniku u slučaju prekida zaposlenja potrebno je unijeti nove odnosno prilagoditi postojeće postavke za obračun naknade kroz modul “Plaće – Šifrarnici i postavke – Postavke obračuna”.

Postupak unosa/prilagodbe postavki za obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor detaljnije smo predstavili u online uputama na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-1003C9E

Za izradu obračuna otpremnine do propisanog i/ili iznad propisanog iznosa na raspolaganju je modul Obračun otpremnine s popratnim izvještavanjem.

Korisnici koji ste za izradu obračuna otpremnine do propisanog iznosa primjenjivali unos podataka kroz obračun plaće korištenjem postavke/formule s oznakom neoporezivog primitka 26, od 1.10.2023. morate primjeniti novi način izrade obračuna otpremnine kroz modul Obračun otpremnine. Izrada obračuna otpremnine do propisanog iznosa kroz obračun plaće korištenjem postavke za isplatu neoporezivog primitka više neće biti odgovarajuća želite li koristiti ispis na IO1 obrazac. Za spriječavanje primjene pogrešnog postupka pri izradi obračuna otpremnine preporučamo da ukoliko ste koristili takvu postavku obračuna istu deaktivirate kroz modul Plaće – Šifrarnici i postavke – Postavke obračuna.

Kako izraditi obračun otpremnine predstavili smo u online uputama na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-1002004

U programu e-racuni.hr podržana je i izrada obračuna naknade za rad na izdvojenom radnom mjestu, a postupak izrade obračuna predstavili smo u online uputama na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-1003C39