Masovno zatvaranje razreda 4 i 7, izračun GFI izravno iz bruto bilance s bilješkama i popratnim izvještavanjem za FINA i ePorezna te obrada za prijenos završnog salda poslovne godine u početni saldo nove poslovne godine funkcionalnosti su programa e-racuni.hr koje znatno pojednostavljuju pripremu godišnjih financijskih izvještaja i kreiranje temeljnice početnog stanja.

Kako primjeniti te funkcionalnosti detaljnije opisujemo po koracima u nastavku:

1. TEMELJNICA ZAVRŠNI RAČUN

Za zatvaranje salda na razredima 4 i 7 analitički po kontima otvorimo novu temeljnicu tip “završni račun” i upišemo datum temeljnice i razdoblja na zadnji dan obračunskog razdoblja:

U alatnoj traci temeljnice u izborniku Više… izaberemo “Zatvaranje razreda s protuknjiženjima za završni račun”:

U nastavku izaberemo razred(e) konta (ili točno izabrana konta) za koja želimo pokrenuti zatvaranje. Podržano je istovremeno zatvaranje konta razreda 4 i 7 kao i zatvaranje po partnerima i mjestima troška:

Obrada će zatvoriti salda analitički po kontima i zatvaranja prikazati na temeljnici. Dodamo završna knjiženja i temeljnicu spremimo. Detaljniji opis postupka s primjerom temeljnice završni račun pogledajte u našim online uputama na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-100418C

2. GFI S BILJEŠKAMA (izračun iz bruto bilance)

U modulu Financije -> Obračun poreza -> Godišnji financijski izvještaji pripremimo GFI s bilješkama i popratnim obrascima za FINA i ePorezna pri čemu koristimo automatski izračun iznosa izravno iz bruto bilance.

Detaljniji opis postupka izrade GFI opisali smo u online uputama na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-1004177

3. KONTROLA ZATVARANJA STAVKI

Po izradi završnog računa pokrećemo obradu za kontrolu zatvaranja stavki. Obrada će u samo par sekundi izvršiti provjeru zatvaranja stavki u glavnoj knjizi za obračunsko razdoblje i u slučaju nepravilnosti ponovno otvoriti stavke saldo kojih nije nula. Obrada provjerava zatvaranja stavki za poslovnu godinu koja je označena kao preuzeta (Financije -> Šifrarnici i postavke -> Poslovne godine), a prije pokretanja obrade kao preuzetu poslovnu godinu postavljamo poslovnu godinu za koju pripremamo završni račun.

Postupak pokretanje obrade za kontrolu zatvaranja stavki opisali smo na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-100410A

4. POSTAVKE NOVE POSLOVNE GODINE

Po uspješno završenoj obradi kontrole zatvaranja stavki prilagodimo način izračuna početnog stanja u postavkama nove poslovne godine na “temeljnica početnog stanja knjižena u tekućoj godini” (Financije -> Šifrarnici i postavke -> Poslovne godine):

Status prethodne poslovne godine odmah možemo postaviti na “arhivirano – izmjene nisu moguće” dok novu poslovnu godinu označimo kao preuzetu. Podatke prethodne poslovne godine možemo izvoziti iz programa i samostalno arhivirati klikom na poveznicu “Izvoz arhive” na kraju retka poslovne godine.

Detaljniji opis postupka uređivanja postavki poslovne godine pogledajte na sljedećoj stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-10040B1

5. TEMELJNICA POČETNOG STANJA

Po prilagodbi načina izračuna početnog stanja nove poslovne godine pokrenuti možemo obradu za prijenos završnog salda u početni saldo nove poslovne godine. Obradu pokrećemo u modulu Izvještavanje -> Obrade -> Računovodstvo:

Rezultat ove obrade je kreiranje temeljnice početnog stanja u novoj poslovnoj godini sadržaj koje možemo provjeriti u modulu Financije -> Temeljnice. Postupak prijenosa završnog salda u početni saldo nove poslovne godine detaljnije smo opisali na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-100412C

Za lakšu usporedbu salda odnosno provjeru da li je početno stanje ispravno prenijeto ispišemo izvještaj Kontrola usklađenosti početnog salda sa završnim saldom prethodne poslovne godine. Kako pokrenuti i pratiti podatke u izvještaju opisali smo na stranici: https://e-racuni.hr/Croatian/p-10040FB

Imate dodatnih pitanja? Tu smo za vas. Kontaktirajte nas pozivom na broj telefona 042 590 500 ili e-poštom na helpdesk@e-racuni.hr (radnim danom od 8 do 16 sati).