Po uvođenju eura kao službene valute, početna stanja i sve promjene poslovnih događaja koje se odnose na razdoblje od 1.1.2023. u poslovnim evidencijama vodimo u valuti euro, a podatke prethodnih godina i dalje ćemo voditi i arhivirati u valuti kuna.

U programu e-racuni.hr omogućen je paralelni unos i knjiženje dokumenata za 2022. i 2023. godinu.

Za automatsku konverziju početnog stanja glavne knjige u 2023. godini u valutu euro pripremiti moramo temeljnicu početnog stanja.

U te je svrhe u programu kod svih korisnika automatski otvorena 2023. godina (Financije >> Šifrarnici i postavke >> Poslovne godine) s novčanom valutom “EUR” i zadanim načinom izračuna početnog stanja “temeljnica početnog stanja knjiženja u tekućoj godini”:

Ukoliko poslovna godina nije ista kalendarskoj, automatski će se kreirati dodatna djelomična poslovna godina za dio poslovne godine od 01.01.2023. odnosno od uvođenja eura i za koju ćemo kreirati temeljnicu početnog stanja. Knjiženja tako vodimo odvojeno za razdoblje poslovne godine u kojem je službena valuta kuna i odvojeno za razdoblje u kojem je službena valuta euro:

Obradu za kreiranje temeljnice početnog stanja pokrećemo u modulu Izvještavanje >> Obrade, a pri prijenosu početnog stanja primjenjuje se fiksni tečaj konverzije.

U masci za pokretanje obrade izaberemo 2023. godinu i druge odgovarajuće kriterije za prijenos početnog stanja:

Želimo li primjerice u početku prenijeti samo otvorene stavke potraživanja i obveza, u masci za pokretanje obrade upišemo 12*,22*; obrada će tako obuhvatiti samo knjiženja na kontima, šifre kojih započinju nizom 12* i 22*. Početna stanja otvorenih stavki prenose se analitički po partnerima i otvorenim dokumentima.

Početno stanje glavne knjige u 2023. godini iskazuje se dakle tek po kreiranju temeljnice početnog stanja. Do tog trenutka možemo bez ograničenja knjižiti i unositi dokumente koji se odnose na 2023. godinu, a početno stanje možemo unijeti i naknadno.

Pri pokretanju obrade za kreiranje temeljnice početnog stanja u 2023. godinu obratimo pozornost da ne prenosimo knjiženja na kontima razreda 4 i 7 saldo kojih neće biti 0 do trenutka izrade GFI.

Obradu prijenosa početnog stanja u 2023. godinu možemo ponavaljati / pokretati više puta, do trenutka kada u 2022. godini nećemo unositi nikakve promjene poslovnih događaja odnosno izraditi GFI.

Knjigovodstvene isprave koje izdajemo i zaprimamo od 1.1.2023. godine na dalje bez obzira na to sadrže li dvoje iznose, unosimo i knjižimo u poslovne evidencije u valuti euro. U nastavku predstavljamo tablicu s primjerima unosa dokumenata u poslovne knjige za lakše tumačenje i primjenu pravila u praksi:

Za sva dodatna pitanja u svezi ove teme kontaktirati možete našu korisničku podršku putem e-pošte na helpdesk@e-racuni.hr.