U skladu s izmjenama odredbi Zakona o PDV-u, koje stupaju na snagu 1.7.2021. godine, a koje se odnose na posebne postupke oporezivanja isporuka dobara i usluga na daljinu (e-Trgovina), u programu e-racuni.hr dostupna je podrška za izdavanje računa i obračun prekograničnog PDV-a te popratno izvještavanje za elektroničke sustave OSS i IOSS.

Zakonom o PDV-u propisane su odredbe o sljedećim posebnim postupcima oporezivanja:

 1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije
 2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
 3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
 4. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

Što omogućuje elektronički sustav OSS?

OSS elektronički sustav značajno pojednostavljuje izvještavanje i plaćanje obveze PDV-a jer poreznim obveznicima omogućuje ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama EU-a u jednoj državi članici, podnošenjem jedne prijave PDV-a putem sustava OSS (tzv. “sve na jednom mjestu”), a s kojeg se podaci automatski prenose državama članicama u kojima su isporuke oporezive.

OSS elektronički sustav poreznim obveznicima omogućuje:

 • registraciju elektroničkim putem kao obveznika PDV-a u jednoj državi članici za prodaju usluga i robe na daljinu u EU (umjesto pojedinačne registracije u svakoj državi članici, u koju se vrše isporuke),
 • prijavu i plaćanje PDV-a putem jedne prijave za kalendarsko tromjesečje,
 • suradnju s poreznom upravom u svojoj državi članici, na svojem jeziku.

Primjena ovog posebnog postupka oporezivanja i izvještavanja putem sustava OSS predstavlja samo mogućnost i ne obvezu poreznog obveznika, a registracija poreznog obveznika za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja provodi se putem portala Porezne uprave RH dostupnog na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/2UoF8II

Porezni obveznici koji ne izaberu primjenu posebnih postupaka te se ne registriraju u sustav OSS, obavezni su registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja isporuka koje obavljaju.

Propisan je i jedinstven prag isporuka u iznosu 10.000,00 € tj. 77.000,00 kn za sve države članice, koji se primjenuje na:

 • telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama,
 • prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije.

U trenutku prelaska praga, mjesto oporezivanja je mjesto prebivališta primatelja usluga i mjesto gdje završava prijevoz dobara kupcu (PDV se zaračunava po stopi koja se primjenuje u državi u koju se usluga/roba isporučuje). Nakon prelaska praga porezni obveznik može se prijaviti za primjenu OSS-a, a ukoliko to ne želi, registrirati se mora za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi mjesto oporezivanja njegovih isporuka.

Od 1.7.2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (čl. 44. st. 1 t. 7 Zakona o PDV-i), a u slučaju primjene posebnog postupka oporezivanja za prodaju dobara na daljinu, uvezenih i trećih područja ili trećih zemalja – IOSS obuhvaća samo dobra u pošiljkama čija vrijednost nije veća od 150,00 € tj. 1.135,00 kn.

Porezni obveznik koji primjenjuje IOSS naplaćuje PDV od kupca kao dio prodajne cijene, a dobra prijavljena u IOSS RH biti će oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu uz predočenje valjanog IOSS identifikacijskoj broja Carinskoj upravi od strane isporučitelja.

Više o posebnom postupku oporezivanja pročitajte na stranicama Porezne uprave: https://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Stranice/PDV_OSS.aspx

Kako u program e-racuni.hr uključiti sustav OSS i IOSS u poslovanje?

U programu e-racuni.hr smo u svrhe izdavanja računa za prodaju usluga i dobara na daljinu,  primjenom posebnih postupaka oporezivanja, dodali sljedeće vrste prodaje:

 • isporuke dobara na daljinu krajnjim potrošačima u EU (OSS),
 • obavljene usluge krajnjim potrošačima u EU (OSS),
 • isporuke dobara na daljinu uvezenog iz trećih zemalja do krajnjih potrošača u EU (IOSS),

a istovremeno je podržana i izrada obračuna OSS i IOSS s popratnim izvještavanjem.

Za korištenje nove funkcionalnosti potrebna je aktivacija modula MULTI VAT. Svim pretplatnicima koji već imate uključen i koristite modul MULTI VAT za obračun prekograničnog PDV-a, sve novosti biti će automatski dostupne.

Ukoliko još ne koristite modul MULTI VAT, za dodatne informacije u svezi aktivacije modula kontaktirajte našu korisničku podršku.

Opis i način korištenja nove funkcionalnosti u internet aplikaciji e-racuni.hr pročitajte u našim online uputama na stranici: https://e-racuni.com/Croatian/WikiPage-1002EED