S krajem poslovne godine kao jedna od zakonskih obveza poduzetnika nastupa i obveza izrade popisa imovine te usklada popisanog stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem.

U programu e-racuni.hr je u te svrhe podržana izrada popisa zalihe (inventure) putem kojeg iskazujemo stvarnu količinu robe na zalihi te istovremeno postavljamo i početno stanje zaliha za novu poslovnu godinu.

Izradu popisa zalihe započinjemo tek nakon što upišemo odnosno izdamo sve dokumente koji utječu na promjenu stanja zalihe – primke, otpremnice, međuskladišnice, radni nalozi,…. Popis unosimo za svako skladište pojedinačno na točno određeni dan tj. sa datumom inventure.

Novi popis zaliha unosimo putem modula Zalihe >> Popis zaliha:

PopisZaliha_izrada

Stvarno stanje zaliha unosimo putem korisničkog sučelja izravno u stupac Popisana zaliha.

No, da bismo ubrzali unos popisanih količina na raspolaganju je opcija izvoza stavki popisa u datoteku Excel i zatim uvoz popisane količine izravno u popis zaliha:

PopisZaliha_unosKolicina

Na uvid dobivamo i knjiženo stanje zaliha izračunato na temelju količina koje smo iskazali na skladišnim dokumentima do datuma za koji izrađujemo popis. Po unosu popisane zalihe automatski se izračunava eventualna popisna razlika (viškovi/manjkovi).

Popis možemo uređivati sve dok je u konceptu (radna verzija), a izmjena stanja zalihe na skladištu vidljiva je odmah po zaključavanju popisa.

Zaključen popis zaliha predstavlja novo stanje zalihe na skladištu te istovremeno zaključava izmjenu podataka na već izdanim skladišnim dokumentima kao i unos novih skladišnih dokumenata sa datumom razdoblja koji prethodi datumu popisa zalihe. Zaključen popis zaliha možemo proknjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu.

Popis zaliha možemo izraditi pojedinačno po skladištima ili pokrenuti obradu evidencijskog obračuna i popis zaliha za sva skladišta. Obrada pokreće izradu popisa zaliha za sva aktivna skladišta istovremeno. Rezultat obrade su izrađeni popisi zaliha na datum kojeg upišemo u masku za pokretanje obrade.

Detaljni opis postupka izrade novog popisa zalihe predstavljen je u našim online uputama:

>> Upute za izradu popisa zaliha

>> Uvoz podataka za popis zaliha

Što učiniti ukoliko uočimo nepravilnosti u već zaključenom popisu zaliha?

Ispravci su vrlo jednostavni. No prije ispravka popisa preporučamo izvoziti podatke iz popisa u Excel za lokalnu pohrano na računalu u svrhe eventualne kasnije potrebe za ponovnim uvozom prvotnog stanja u popis. Popis otvaramo klikom na gumb “Poništi popisni list”, zatim ažuriramo količine i popis ponovno zaključimo.

Opis postupka eventualno potrebne korekcije knjiženog stanja zalihe u popisu zaliha predstavljen je na sljedećoj stranici:

>> Korekcija stanja zalihe zbog grešaka pri unosu dokumenata