Zakonom o računovodstvu propisano je popisati imovinu tijekom godine, a najkasnije krajem godine i time uskladiti popisano stvarno stanje s knjigovodstvenim stanjem.

Zbog uvođenja eura kao nove službene valute preporučamo izraditi inventuru tj. popis zalihe za 2022. godinu s datumom popisa 31.12.2022.

Izrada popisa zalihe za 2022. godinu preduvjet je za izradu tehničkog popisa s datumom 1.1.2023. kojim će vrijednost robe na zalihi u kunama biti svedena na 0,00 i istovremeno uspostavljena nova vrijednost robe na zalihi u valuti euro.

Popis stanja zalihe u količinama i novčanim vrijednostima unosimo u modulu Zalihe – Popis zaliha tek nakon što upišemo sve skladišne dokumente za 2022. godinu (primke, otpremnice, međuskadišnice, reverse, radne naloge, …). Popis izrađujemo za svako skladište pojedinačno.

Stvarno stanje zaliha unosimo putem korisničkog sučelja izravno u stupac Popisana zaliha.

No, da bismo ubrzali unos popisanih količina na raspolaganju je opcija izvoza stavki popisa u datoteku Excel i zatim uvoz popisane količine izravno u popis zaliha:

U samom popisu možemo pratiti knjiženo stanje zaliha izračunato na temelju količina koje smo iskazali na skladišnim dokumentima do datuma za koji izrađujemo popis. Po unosu popisane zalihe automatski se izračunava eventualna popisna razlika (viškovi/manjkovi).

Popis možemo uređivati sve dok je u konceptu (radna verzija), a izmjena stanja zalihe na skladištu vidljiva je odmah po zaključavanju popisa.

Zaključen popis zaliha predstavlja novo stanje zalihe na skladištu – količine i vrijednosti, te istovremeno zaključava izmjenu podataka na već izdanim skladišnim dokumentima kao i unos novih skladišnih dokumenata sa datumom razdoblja koji prethodi datumu popisa zalihe. Zaključen popis zaliha možemo proknjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu.

Popis zaliha možemo izraditi pojedinačno po skladištima ili pokrenuti obradu evidencijskog obračuna i popis zaliha za sva skladišta. Obrada pokreće izradu popisa zaliha za sva aktivna skladišta istovremeno. Rezultat obrade su izrađeni popisi zaliha na datum kojeg upišemo u masku za pokretanje obrade.

Detaljni opis postupka izrade novog popisa zalihe predstavljen je u našim online uputama:

>> Upute za izradu popisa zaliha

>> Uvoz podataka za popis zaliha

Što učiniti ukoliko uočimo nepravilnosti u već zaključenom popisu zaliha?

Ispravci su vrlo jednostavni. No prije ispravka popisa preporučamo izvoziti podatke iz popisa u Excel za lokalnu pohrano na računalu u svrhe eventualne kasnije potrebe za ponovnim uvozom prvotnog stanja u popis. Popis otvaramo klikom na gumb “Poništi popisni list”, zatim ažuriramo količine i popis ponovno zaključimo.

Opis postupka eventualno potrebne korekcije knjiženog stanja zalihe u popisu zaliha predstavljen je na sljedećoj stranici:

>> Korekcija stanja zalihe zbog grešaka pri unosu dokumenata


Tehnički popis zalihe i uspostavljanje nove vrijednosti robe na zalihi u valuti euro na dan 1.1.2023.

Utvrđivanjem stvarnog stanja i vrijednosti robe na zalihi kroz popis zaliha, ostvareni su uvjeti za izradu tehničkog popisa zalihe na dan 1.1.2023. Do trenutka kreiranja tog popisa u programu se prikazuje upozorenje da vrijednosti robe nisu ispravne tj. prikazane u ispravnoj valuti. Kroz tehnički će popis vrijednost robe na zalihi u valuti kuna biti svedena na 0,00 uz istovremeno uspostavljanje nove vrijednosti robe na zalihi u valuti euro i to za svako skladište pojedinačno.

Po završenoj će obradi dakle početna vrijednost zalihe biti iskazana u valuti euro no istovremeno će kreiranje tehničkog popisa nepovratno zaključati sve naknadne izmjene i/ili unos novih skladišnih dokumenata prije tog datuma. Iz tog razloga tehnički popis neće biti izveden automatski. Umjesto toga korisnici će imati mogućnost samostalno odlučiti u kojem trenutku želite pokrenuti ovu obradu (preporuka po unosu svih skladišnih dokumenata za 2022. godinu i izradi popisa zaliha, bez potrebe za naknadnim korekcijama).

Obrada za izradu tehničkog popisa zalihe s datumom 1.1.2023. bit će dostupna kroz modul Izvještavanje – Obrade – Zalihe već sa sljedećom verzijom programa.

Više informacija u svezi migracije na euro možete pročitati ovdje: Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr